<-- nev left start -->

Epoxy-Polyamide (2K), Epoxy-MF Systems